ตามที่มีกระแสข่าวกระจายส่งต่อกันในโลกโซเซียลฯว่า “เอไอเอ ฉลอง 80 ปี ปลดออกพนง. 200 คน ให้พนง. ที่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป โดยฝ่ายบุคคล จะมีรายชื่อมาให้ หัวหน้า แต่ละแผนก ให้แพคเกจ 10 เดือน ทุกแผนก โดยเฉลี่ย 10% ของ พนง. แผนกนั้น นอกจากนี้ ยังบอกว่า ถ้าไม่รับแพคเกจ แล้ว อนาคตถ้าโดนจิ้มออกจะไม่ได้อะไรเลย”

ทั้งนี้จากข้อสอบถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการปลดพนักงานจ ำนวนหนึ่งออกนั้น ล่าสุดทางบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชนให้ทราบถึงรายละเอียดว่า เอไอเอ ประเทศไทย ได้ดำเนินการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว

ตั้งแต่ปี ที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย มีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวมากขึ ้น โดยพิจารณาอนุมัติให้พนักงานสามารถเกษียณอายุก่อนกำหนด และยังคงได้รับสวัสดิการการเกษียณอายุของบริษัทตามปกติ

ทั้งนี้บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ ้ไม่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากเอไอเอ ประเทศไทยยังคงมีการอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง