บอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องชดใช้ เตรียมเรียกผอ.เขตประเวศ-หารือฝ่ายกฎหมาย พร้อมจ่อฟัน 15 ขรก.มีเอี่ยว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดรอบบ้านน.ส.บุญศรี ไม่มีแล้ว เหลือเพียงโครงหลังคา 2 แห่งที่ยังไม่ได้รื้อถอนออก ต้องรอคำสั่งศาลก่อนจึงจะดำเนินการได้ เพราะหาก กทม.เข้าไปรื้อถอน ทางเจ้าของตลาดก็จะฟ้อง กทม.เช่นกัน แต่วันนี้ ศาลได้ตัดสินมีคำสั่งให้รื้อถอนตลาดทั้งหมดออก กทม.จะยึดตามคำพิพากษาของศาล เข้าดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จใน 30 วัน ตนเห็นด้วยในส่วนที่ให้รื้อตลาดทั้งหมด เพราะมีผลกระทบ แต่ในส่วนที่ให้กทม. ผู้ว่าฯกทม.ชดใช้ ตนไม่เห็นด้วย เพราะตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวด้วย ไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องชดใช้ คงต้องอุทธรณ์

ทั้งนี้ ต้องดูรายละเอียดซึ่งผอ.เขตประเวศจะมารายงานก่อน และหารือฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งสามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ใน 30 วัน

ส่วนเรื่องผลการตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 ขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นกำลังส่งรายงานไปยังปลัดกทม.ตามขั้นตอน ซึ่งตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการประกอบกิจการตลาดบริเวณปากซอยศรีนครินทร์ 55 เขตประเวศ สรุปข้อเท็จจริง ช่วงตั้งแต่ปี 2556 ที่ศาลคุ้มครองชั่วคราวมาถึงปัจจุบัน ปี 2561 มีผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการ ฝ่ายโยธา 7 คน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาด 4 คน และ ผู้บริหารเขต คือผอ.เขตหรือผู้ช่วยผอ.เขต4 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน บกพร่องในหน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลคุ้มครองชั่วคราว โดยความผิดนั้นจะมีโทษตามระเบียบข้าราชการมากน้อยตั้งแต่ ภาคทัณฑ์ ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น

ในส่วนของการตลาดอื่นๆ ทั่วทั้งกทม. ที่ได้มีการสั่งการตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้ง 50 เขต ตลาดที่ผิดก็ให้ยกเลิก หรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้ครบภายในปี 2561 โดยผู้ว่าฯ กำชับว่าต้องการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคม