เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เคยไปขายแรงงานที่ประเทศลิเบียเมื่อปี 51-52 แต่เจอภัยสงครามต้องหลบหนีกลับมาเมืองไทยและเป็นหนี้สินมากมาย วันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจ.อุดรธานีเพื่อขอความช่วยเหลือ

เรื่องทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่จ.อุดรธานี เป็นหนี้สินจากเคยไปทำงานที่ประเทศลิเบีย ขอความช่วยเหลือ โดยวันนี้ (15 พ.ค.61) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจ.อุดรธานี นายมานะ พึ่งกล่อม อายุ 51 ปีตัวแทนชาวบ้านและชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเคยไปทำงานที่ประเทศลิเบียแต่ถูกส่งกลับมาเนื่องจากเจอภัยสงครามเมื่อประมาณปี 2551-2552ชาวบ้านทุกๆ คนที่มาวันนี้เดือดร้อนเนื่องจากการเดินทางไปทำงานต้องเสียค่าหัวคิวคนละประมาณ 90,000-200,000 บาทเพื่อไปทำงาน แต่พอเจอภัยสงครามบางคนทำงานไม่ถึงปีต้องหนีกลับมาและเป็นหนี้สินมาจนถึงทุกวันนี้

นายมานะ พึ่งกล่อม ตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่า ชาวบ้านที่มาวันนี้ได้รับความเดือดร้อนจากที่เคยถูกบริษัทจัดหางานส่งไปทำงานที่ประเทศลิเบีย และเมื่อเจอภัยสงครามภายในประเทศต้องหนีกลับมา ทุกคนเป็นหนี้สินทั้งนั้นบางรายเสียค่าเดินทาง 90,000-200,000 บาท จนถึงขณะนี้ยังใช้หนี้ไม่เสร็จ และเมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 ได้มีหนังสือจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี กรณีความช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศลิเบีย แจ้งว่า ตามที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อแรงงานไทยที่ถูกส่งกลับประเทศไทยด้วยเหตุภัยสงครามภายในประเทศ ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานส่งเรื่องให้กระทรวงแรงงานและศาลแรงงานกลางดำเนินการตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 เรียบร้อยแล้ว

นายมานะ กล่าวอีกว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจ.อุดรธานีเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและเยียวยาชาวบ้านที่เดือดร้อนและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่เคยไปทำงานที่ประเทศลิเบียแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือได้รับทราบ

ต่อมาชาวบ้านได้เดินทางไปกับนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจ.อุดรธานีและจัดหางานจ.อุดรธานี โดยชาวบ้านที่มาเกือบ 200 คนได้พูดถึงความเดือดร้อนกรณีกู้หนี้ยืมสินไปทำงานแต่ถูกส่งกลับก่อน บางรายไปทำงานแค่ 3 เดือน บางรายไปทำงานแค่ 1 ปีแต่เมื่อเจอภัยสงครามต้องหนีกลับมาเมืองไทยและเป็นหนี้สินจนถึงขณะนี้ ขณะที่นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป