SVL Group (เอสวีแอล กรุ๊ป) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ปั้นโครงการ SVL Internship Challenge Program      เฟ้นหานักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกงานเข้มข้น เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร


นายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-กลุ่มบริหารกลาง บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร กล่าวถึงโครงการ SVL Internship Challenge Program ว่า “โครงการรับ “นักศึกษาฝึกงาน” ของ SVL GROUP ในปีนี้ มีนโยบายการยกระดับ และสร้างความท้าทาย (Challenge) ในการเข้าฝึกงานของนิสิตนักศึกษามากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่าย คือน้องๆ นักศึกษา และบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ต้องผ่านขั้นตอนการจัดทำ “กรณีศึกษาทางธุรกิจ (Business Case)”  เป็น Clip VDO ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดความสามารถและไอเดีย โดยบริษัทฯ ตั้งโจทย์ให้ผ่านช่องทาง facebook ของ SVL และอีกหนึ่งช่องทางคือ การเข้ามารับพูดคุยรับโจทย์ที่บริษัทฯ”

“โดยน้อง ๆ นักศึกษาที่นำเสนอแนวคิดได้น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ จะผ่านการคัดเลือก และได้รับสิทธิในการเข้าร่วม โครงการ SVL Internship Challenge Program ในปีนี้  มีเกณฑ์ในการคัดเลือกที่สำคัญ ๆ คือ การพิจารณาแนวคิด มุมมอง วิธีการหาข้อมูลสนับสนุนแนวความคิดที่ตอบมา และวิธีการนำเสนอ  ซึ่งจากการเปิดรับสมัครไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีนักศึกษาสมัครมากว่า 60 คน ต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้มีทั้งไอเดียที่เจ๋งๆ และมีวิธีการนำเสนอที่น่าชื่นชม”นายวีรวัฒน์ กล่าว 

นายคุณาสิน เตรียมเกิดทรัพย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หนึ่งในนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่มโครงการ SVL Internship Challenge Program บอกถึงเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ว่าเนื่องจากเห็นภาพรวมธุรกิจของ SVL Group มีความหลากหลาย น่าสนใจ และส่วนตัวสนใจในสายงานที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ จึงต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้กับ SVL Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร

เช่นเดียวกับนางสาวรื่นจิต สมุทรประเสริฐ คณะสังคมศาสตร์ เอกธุระกิจกระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความสนใจงานด้านโลจิสติกส์ ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเห็นว่าคัดเลือกมีความท้าทาย เนื่องจากต้องจัดทำ Case Study ที่จะต้องนำเอาความรู้จากที่เรียนมาในห้องเรียนประกอบกับความรู้ที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ และเห็นว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการร์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง ได้พบเจอทั้งปัญหา อุปสรรค และแรงกดดัน ก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปสู่ชีวิตการทำงานจริง

นายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ กล่าวต่อว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกน้องๆ นักศึกษาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9 คน โดยมาจากคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จากม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.รังสิต และม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้ว สิ่งที่น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา จะได้รับจากโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ คือ การเรียนรู้ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ การศึกษาดูงานการทำธุรกิจในกลุ่มของ SVL GROUP ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ อาทิ ธุรกิจท่าเรือน้ำลึก ธุรกิจรถขนส่งสินค้า ธุรกิจเรือลำเลียงสินค้า ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์สำหรับโลจิสติกส์ และธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานของ SVL GROUP โดยเป็นการเข้าฝึกงานแบบมีการมอบหมายโครงการอย่างชัดเจน และสุดท้ายไฮไลท์ของโครงการ SVL Internship Challenge Program คือ ให้นักศึกษานำประสบการณ์ในการฝึกงาน ส่งผลงานเข้าประกวด โดยนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเป็น “ส่วนหนึ่งของทีมงาน SVL GROUP และรางวัลอื่นๆ อีกที่น่าสนใจและมีมูลค่าด้วย ซึ่งภาพรวมที่ SVL Group มุ่งมั่นสร้างให้เกิดขึ้น และต่อยอดโครงการ คือ การแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาฝึกงานกับองค์กร เรียกว่า เป็นการเข้ามาฝึกงานที่ยกระดับ ไม่เหมือนใคร และดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน