เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ว่า การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวมี 2 วาระ โดยการจัดทำร่างดังกล่าวในขณะนี้มีความคืบหน้าไป 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวาระแรกคณะกรรมการเป็นการพิจารณาบทบัญญัติในทุกมาตรา ส่วนวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาบทบัญญัติของข้อกฎหมายให้สอดคล้องกัน คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษมีการประชุมพิจารณาสัปดาห์ละ 3 วัน โดยพยายามเร่งทำให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้

นายดิสทัต กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำเสนอมาตรการต่างๆ สำหรับการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งนั้นเราจะต้องปรับให้สามารถปฏิบัติได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้อนขึ้นมาอีก เช่น การเข้าหน่วยเลือกตั้ง การกาบัตร การนับคะแนน รวมถึงกรณีข้อถกเถียงกันเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้พิการทางสายตา ขณะที่โดยหลักการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งต้องเป็นความลับ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้ส่งเนื้อหา 5-6 ประเด็นกลับไปให้ กกต.พิจารณาเพิ่มเติม แล้วส่งกลับมาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ อีกครั้ง ส่วนเราจะยืนความเห็นตามที่ กกต. เสนอมาทั้งหมดหรือไม่นั้น ต้องรอมติของที่ประชุมออกมาก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ยังไม่มี กกต.ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จะมีผลต่อการจัดทำกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ นายดิสทัต กล่าวว่า ไม่มี เพราะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่า การที่รัฐบาลจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นบางส่วนตามลำดับก่อนหลัง ขณะนี้ยังคงเป็นไปตามนั้นหรือไม่ นายดิสทัต กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายที่ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจกำหนด
++++++++++++