กลุ่มสยามกลการ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษของเยาวชนไทย เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศชาติ โดย นายประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายสมคิด เลี้ยงพาณิชย์ ที่ปรึกษา, นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และคุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหารและตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่นๆ มูลค่า 200,000 บาท แก่ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง และมอบแบตเตอรี่ GS, กระดาษ A4 เครื่องปริ้นเตอร์ และอื่นๆ แก่วัดลิ้นช้าง มูลค่า 33,675 บาท ภายใต้ชื่อ กลุ่มสยามกลการ Care & Share

พร้อมรวมพลังเพื่อนพนักงานกว่า 200 คน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และรักษาความสมดุลย์ ทางธรรมชาติ สานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมของ Think Earth : คืนชีวิตคิดห่วงใยในผืนโลก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์–ความสามัคคีที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็น TEAM WORK ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี