หากเอ่ยถึงเมืองที่มีชื่อมากที่สุดในโลกแล้วหล่ะก็ บรรดา “กูรู” ด้านภูมิสถานนามเมือง ล้วนยกให้ “เลวาร์เดิน” เมืองเอกของ จ.ฟรีสลันด์ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ นครที่มีชื่อเมืองมากที่สุด ยากที่จะหาเมืองใดในหล้ามาเกินหน้า

ก็ปาเข้าไปถึง “225 ชื่อ” นับตั้งแต่เมืองแห่งนี้ถือกำเนิดเมื่อราวคริสต์ศตวรรษ 9 คือ ค.ศ.800 กว่าๆ ถึง ค.ศ. 2018 (พ.ศ.2561) เฉลี่ย 5 ปีก็เปลี่ยนชื่อกันทีหนึ่ง

ทั้งนี้ ตามประวัติเมืองยังระบุด้วยว่า บางปีก็เปลี่ยนถึง 4 – 5 ชื่อ ภายในปีเดียวกันก็มี แล้วอย่างนี้จะมีเมืองไหนมาหาญสู้ เพราะเมืองทั้งหลายในโลกนี้ อย่างมากก็ 3 – 4 ชื่อ เท่านั้น

ว่าแล้ว “สยามเวิลด์ทัวร์” เลยขออาสาพาท่องเมือง 225 ชื่อข้างต้น ซึ่งนอกจากเป็นเมืองมากชื่ออย่างสุดพรรณนาแล้ว ตามเกียรติประวัติของ “เลวาร์เดิน” ล่าสุด ก็ได้รับการยกย่องให้ดำรงตำแหน่ง “เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป ประจำปี 2018 (พ.ศ.2561)” กันอีกต่างหากด้วย

แน่นอน เมื่อถูกยกสถานะขึ้นสู่ “เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมประจำปี” ก็ย่อมมีดีรุ่มรวยใน “เชิงวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวในเชิงนี้

สถานท่องเที่ยใน “เลวาร์เดิน” ที่สำคัญๆ ก็ได้แก่

“หอคอยออลเดอฮูเวอ”

หอคอยแห่งนี้ แท้จริงแล้ว เป็นศาสนสถาน หรือโบสถ์คริสต์ เพื่ออุทิศถวายแด่นักบุญ หรือเซนต์ “วีตัส” แต่ปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จ โดยตัวสถาปัตยกรรมเริ่มถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยกลาง หรืออาจกล่าวได้ว่า มีความเก่าแก่เคียงคู่มากับเมืองเลวาร์เดินเลยก็ว่าได้ เพราะถูกสร้างแทบจะพร้อมๆ กับการสร้างเมือง ด้วยการเวลาผ่านพ้นไปหอคอยออลเดอฮูเวอ ปรากฏว่า ฐานล่างทรุด จนทำให้ตัวหอคอยเอียงเอนลง จนบางคนถึงกับยกให้เป็นคู่แข่งหอเอนเมืองปิซา ในอิตาลีกันเลยทีเดียว

“อาคารชั่งน้ำหนัก”

เป็นอีกหนึ่งสถานที่นักท่องเที่ยวมาแวะเวียน โดยตัวอาคารดั้งเดิมเริ่มถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1483 (พ.ศ.2026) ก่อนต่อเติมในช่วงปี ค.ศ.1595 (พ.ศ.2138) ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ดังนั้น ตัวสถาปัตยกรรมจึงมีกลิ่นอายของศิลปะยุคนี้ด้วย ซึ่งอาคารชั่งน้ำหนักในลักษณะนี้ จะพบทั่วไปในเมืองต่างๆ ของยุโรป เพื่อใช้เป็นสถานที่ชั่งน้ำหนักสินค้า ก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรวาดชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานสากล และมักจะถูกสร้างในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าประจำเมือง นอกจากนี้ อาคารชั่งน้ำหนัก ก็ยังถูกใช้เป็นสถานที่ไต่สวนบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น แม่มด หมอผี อันเป็นของต้องห้ามในสมัยนั้นด้วย ปัจจุบัน กลายเป็นสถานท่องเที่ยวสำคัญที่คราคร่ำด้วยคณะทัวร์สัญจร

“พิพิธภัณฑ์ฟรีส”

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกชาวฟรีส ในนครเลวาร์เดิน ซึ่งก็คือที่มาของชื่อจังหวัดฟรีสลันด์ นั่นเอง โดยพิพิธภัณฑ์เริ่มถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1881 (พ.ศ.2424) รวบรวมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น จนกล่าวได้ว่า สถานที่แห่งนี้คือ แหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวฟรีสลันด์

“สองฝั่งคลองเลวาร์เดิน”

ปิดท้ายด้วยการรับชมบรรยากาศริมฝั่งสองฝั่งคลองเลวาร์เดน ซึ่งเป็นคลองประจำนครแห่งนี้ โดยถูกสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำและการสัญจรมานับตั้งแต่สถาปนาเลวาร์เดนิ สถาปนาเป็นเมืองมาเลยก็ว่าได้ ซึ่งคณะนักท่องเที่ยวชมสถาปัตยกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คนสองฟากฝั่ง พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีจำหน่ายบริเวณฟากคลองทั้งสองฝั่งแบบฟินกับบรรยากาศกันไปอีกแบบ