นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม International Angel Challenge 2018 at Suan Phueng ที่ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อำเภอสวนผึ้ง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มสตรีที่ใส่ใจสุขภาพผ่านการออกกำลังกายด้วยจักรยาน กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างกระแสสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้กระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมถึงการเติบโตของนักท่องเที่ยวผู้หญิงกลุ่มปั่นจักรยานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกีฬาที่มีความท้าทาย และเป็นอิสระทำให้ผู้หญิงหันมาให้ความสนใจ ส่งผลให้อุตสาหกรรมจักรยานในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตที่ 10-20% ด้วยเหตุนี้ ททท. และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง ในนาม I Love สวนผึ้ง จึงได้ร่วมจัดการแข่งขันจักรยาน International Angel Challenge 2018 at Suan Phueng ขึ้น ที่ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และนิเวศวิทยา

ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันปั่นจักรยานสำหรับผู้หญิงปีที่ 3 ครั้งนี้มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบทั้งหมด 2 ประเภท และเพิ่มเติมรุ่น Lady Fun Ride แบบไม่เน้นการแข่งขันอีกหนึ่งประเภท ซึ่งใช้ระบบในการจับเวลาที่มีมาตรฐานในการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 1.การแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภทหญิง Lady Open ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ค่าสมัคร 1,000 บาท 2.การแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภท Lady Elite รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป 3. ประเภท Lady Fun Ride จักรยานทางเรียบ ระยะทาง 30 กิโลเมตร ทั้งนี้ทุกรุ่นจำกัดผู้เข้าร่วมงานเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นรวม 700 ท่าน และคาดว่าน่าจะมีผู้ติดตามเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์บรรยากาศฟาร์มและดนตรี กิจกรรม DIY จากชุมชนในภูมิภาคกลาง อาทิ ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร และชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม และอีกมากมาย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธรุกิจท่องเที่ยวสวนผึ้งโทร. 092-371-7799 และ 081-642-5479 Facebook: International Angel Challenge