จากผลการสำรวจดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2018 ของ มาสเตอร์การ์ด (The Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index หรือ GMTI 2018) ระบุว่า ประเทศไทยขยับขึ้นสองอันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 16 ในการสำรวจทั้งสิ้น 130 ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศที่ไม่ไช่มุสลิม แต่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลก สืบเนื่องจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยที่พยายามเพิ่มจำนวนร้านอาหารฮาลาล และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

ส่วน ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงครองความเป็นประเทศยอดนิยมอันดับต้นๆ ของตลาดท่องเที่ยวของชาวมุสลิมที่มีมูลค่าถึงกว่า 6,900 ล้านล้านบาทประมาณ 220 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2563 และจะขยับขึ้นไปถึงกว่า 9,500 ล้านล้านบาท ประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2569สำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-OIC) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ของจุดหมายปลายทางสำหรับชาวมุสลิม และผลการสำรวจยังพบว่าประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ได้เข้ามาอยู่ใน 5 อันดับแรกของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้เริ่มทำการสำรวจเป็นต้นมา


ทั้งนี้
ผลการสำรวจ GMIT 2018 ซึ่งสำรวจประเทศจุดหมายปลายทางทั้งสิ้น 130 ประเทศทั่วโลกทั้งประเทศมุสลิมและประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (OIC และ Non-OIC) ระบุว่า ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับ 1 ส่วนประเทศอินโดนีเซีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีจนก้าว ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 ร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจำนวนประมาณ 131 ล้านคนเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากจำนวน 121 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านคนทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2563 หรือ10% ของธุรกิจท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางมาเยือนถึง 3 ล้าน 6 แสนคน หรือเกือบ10% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีนั้น

ซึ่ง นายโดนัล ออง ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลไทยอาทิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และการพัฒนามาตรฐาน QR Code ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น