กระทรวงกฎหมายของสิงคโปร์เปิดเผยว่า การปฏิรูปกรอบเรื่องการล้มละลายจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ หลังจากรัฐบัญญัติแก้ไขกฎหมายล้มละลายผ่านรัฐสภาไปเมื่อเดือน ก.ค. ปีที่แล้ว การปฏิรูปกรอบการล้มละลายครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างการล้มละลาย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการขยายสินเชื่อ โดยจะเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่างอาทิ การปรับเพิ่มเกรณฑ์หนี้ขั้นต่ำกรณีบุคคลจะยื่นขอล้มละลาย เปิดช่องให้เจ้าหนี้ และลูกหนี้ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้ากระบวนการล้มละลาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน