ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดทางระบายน้ำหลาก เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 3,000 ไร่ ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลหลากที่บริเวณบ้านปลายนานิคม ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร รวม 22 หมู่บ้าน 7 ตำบล เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 348 ราย โดยมีพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น นาข้าว จำนวน 3,316 ไร่ และพืชไร่ จำนวน 515 ไร่ พร้อมประสานศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก นำรถแบ็คโฮ และเรือท้องแบน เร่งดำเนินการขุดลอกกำจัดผักตบชวา และเศษกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำหลากในคลองใหญ่สามพวง ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกัน และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิด และขอให้เกษตรกรรีบไปขึ้นทะเบียนพืชผลทางการเกษตร หากพืชผลได้รับเสียหายจากภัยพิบัติ จะได้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป