วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้มอบประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ให้กับ นายสุทธิเดช ริมธีระกุล ที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา