วันที่ 23 พ.ค.65 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ปรากฎว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามอิสระ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ สะท้อนว่าประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ย้ำชัดอยากได้ผู้ว่าฯ เลือกตั้งมากกว่าแต่งตั้ง ผลการเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้ว่าฯที่มาจากการแต่งตั้งไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ประชาชนจะปฏิเสธอำนาจรัฐบาล หลังจากนี้เชื่อว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ได้รับการตอบรับจากประชาชนมากกว่าฝ่ายที่แนบแน่นกับรัฐบาล ผลที่ออกมาจะสะท้อนไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปอย่างแน่นอน นายสมคิด กล่าวว่า ในขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ผลที่ออกมาพบว่าประชาชนยอมรับการทำงานของพรรคเพื่อไทยและให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนั้นการตอบรับของประชาชนจึงสะท้อนว่าประชาชน ไม่ยอมรับพรรคการเมืองที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ “การเลือกตั้งครั้งนี้คือการแสดงออกของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจคนกรุงเทพฯ ปฏิเสธอำนาจเผด็จการและไม่เอารัฐประหาร พรรคที่ใกล้ชิดรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตย จึงได้รับบทเรียนจากประชาชน ประชาชนจำนวนมากเห็นชัดว่า 8 ปีที่ผ่านมาไม่มีการปฏิรูปที่แท้จริง เชื่อว่าในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นประชาชนจะปฏิเสธพรรคการเมืองที่แนบแน่นกับรัฐบาล ประชาชนยังเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยและมั่นใจว่าการเลือกตั้งดีกว่าการแต่งตั้งอย่างแน่นอน”