"สุวัจน์" ยินดี "ชัชชาติ" ผู้ว่าฯวิศวกร ฝากการบ้านจัดการผังเมืองจริงจัง แก้ปัญหาหลักกทม. “จราจร –ฝุ่นละออง –น้ำเสีย- ขยะ” เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน – การท่องเที่ยง ต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้น ศก.หลังเปิดประเทศหลังโควิด- 19 คลี่คลาย วันที่ 23 พ.ค.65 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดี กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับคะแนนอย่างท่วมท้นว่า พื้นฐานความเป็นวิศวกรของนายชัชชาติ และเป็นอดีต รมว.คมนาคมมาก่อน เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะปัญหาหลักของกทม. ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม เช่น งานแก้ไขปัญหาการจราจร ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง น้ำเสียและขยะ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาการเจริญเติบโตและความแออัดของเมืองหลวง ที่ควรจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องผังเมืองกันอย่างจริงจัง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสริมสร้างบรรยากาศด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเข้ามาหลังจากเปิดประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายลง "นายชัชชาติ ผ่านงานบริหารมาด้วยความเป็นรัฐมนตรีมาก่อน และด้วยบุคลิกภาพและความเป็นอาจารย์ จะทำให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กทม.ได้ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ในฐานะผู้ว่า กทม.ได้เป็นอย่างดี ผมขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน กทม.มีความสำคัญ เป็นเมืองหลวงของประเทศ ความทันสมัย ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกทม.จะเป็นตัวแทนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ก่อให้เกิดผลดีต่อบรรยากาศด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว จะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หลังจากที่ปัญหาโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง"นายสุวัจน์ กล่าว อดีตรองนายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในครั้งนี้ เป็นบรรยากาศทางการเมืองที่มีคุณภาพ การหาเสียงที่ไม่มีการโจมตีกัน เน้นนโยบายที่จะทำงานให้ประชาชน และคุณภาพของผู้สมัครแต่ละท่านที่เสนอตัวมารับใช้ประชาชน ทำให้เห็นได้ว่า การเมืองวันนี้ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อยากให้ได้ช่วยกันรักษาบรรยากาศการเมืองอย่างนี้เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญมากและเป็นความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศ ที่จะให้การเลือกตั้งใหญ่เป็นทางออกของประเทศไทยจริงๆ ต้องช่วยกันสร้างการเมืองในช่วงเลือกตั้งทั่วไป ให้เป็นการเมืองที่มีคุณภาพ มีนโยบายดีๆและคนดีๆเพื่อประชาชน ช่วยกันลดความขัดแย้ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความร่วมมือในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศให้ลุล่วงต่อไป