"ผู้ใหญ่หมี แม่สอด"-"นายกเกียรติ" 2ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ คณะ นายก.อบจ.ตาก ลงตรวจสถาณการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่สอด(หัวฝาย) นายปณชัย จันต๊ะ "นายกเกียรติ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ,นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน= ชุมชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก =นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ "รองเอิร์ธ" รอง.นายก.อบจ.ตาก และคณะ นายก.อบจ.ตาก ในการลงตรวจสถาณการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่สอด=ชลประทานห้วยแม่สอด (หัวฝาย) แห่งที่ 1. (ตอนล่าง) เพื่อดูตรวจสถาณการณ์น้ำในอ่าง ในช่วงฤดูฝน และฝนตกหนัก ในพื้นที่ โดยมีนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ชลประทานตาก มาร่วมให้ข้อมูล เส้นทางน้ำ=การระบายน้ำ=การจัดสรรน้ำ และติดตามน้ำฝนที่ไหลลงอ่าง ฯลฯ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ อบจ.ตาก กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ และผู้นำหมู่บ้าน​ และ ชุมชน