วันที่ 22 พ.ค.65 น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. (สก.) โดยเดินทางไปใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง 70 เต็นท์ลานจอดรถโรงเรียนกันตะบุตร ถนนอำนวนสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. อยู่ในลำดับที่ 203 ซึ่งการเลือกตั้งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังจากหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. น.ส จิตภัสร์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในรอบ 9 ปี ตามหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง พร้อมกับกล่าวเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้สิทธิให้มาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นความหวังที่จะมาช่วยกันเปลี่ยนกรุงเทพให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น