วันที่ 22 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2565 ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.โดยมีวาระประชุมที่ต้องจับตา คือการลงมติให้ความเห็นชอบน.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อและคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ เสนอรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่านอกจากนั้น วุฒิสภา มีวาระแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำหน่งกรรมการในองค์กรอิสระ และ ศาล ได้แก่ กรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) คือ นายภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ท. , กรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ นายอารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา 3 คน คือ นายสมชาย กิจสนาโยธิน ข้าราชการบำนาญกะทรวงสาธารณสุข, นายบรรยาย นาคยศ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. และ พล.ท.สุรพงศ์​ เปรมบัญญัติ ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 22 พ.ค.65 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมพระจันทรา ซึ่งใช้เป็นห้องสำหรับการประชุมวุฒิสภาที่จะมีขึ้นเป็นนัดแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ยังได้ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดต่าง ๆ โดยรอบภายในอาคารวุฒิสภา ได้แก่ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ห้องรับประทานอาหารสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้องทำงานสมาชิกวุฒิสภา บริเวณโถงลิฟท์ โถงทางเดิน รวมถึงบันไดหนีไฟทุกชั้น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกวุฒิสภาตลอดจนบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป