วันที่ 22 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมพระจันทรา ซึ่งใช้เป็นห้องสำหรับการประชุมวุฒิสภาที่จะมีขึ้นเป็นนัดแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2565 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ยังได้ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดต่าง ๆ โดยรอบภายในอาคารวุฒิสภา ได้แก่ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ห้องรับประทานอาหารสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้องทำงานสมาชิกวุฒิสภา บริเวณโถงลิฟท์ โถงทางเดิน รวมถึงบันไดหนีไฟทุกชั้น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกวุฒิสภาตลอดจนบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป