วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่สนามกีฬาบ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายผดุงเกียรติ สลับศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565 ตามที่องค์การตำบลทุ่งนางโอกได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมส่งเสริมและมอบเงินสนับสนุนเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวอีสานสร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการประกวดเซิ้งขบวนนางรำและจุดบั้งไฟขึ้นสูงโดยมี นางสุภาพร สลับศรีประธานสภา อบจ.ยโสธร นายไพบูลย์ ผลจันทร์ ส.อบจ.เขตอำเภอทรายมูล นายมานะ มิ่งขวัญ นายก อบต.ทุ่งนางโอก คณะผู้บริหาร ส.อบต.ปลัด อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ทุ่งนางโอกตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีในครั้งนี้โดนการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด