มูลนิธิเพื่อการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์สตูล มอบทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน กว่า 200 คน ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มูลนิธิเพื่อการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์สตูล จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และกล่าวพบปะให้กำลังใจ พร้อมด้วยนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายกอหรี ปัญญายาว ประธานมูลนิธิฯ สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วม . สำหรับกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์สตูล โดยมอบทุนให้กับเด็กกำพร้าหรือที่มีฐานะยากจน กำลังเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่อยู่ในจังหวัดสตูลศูนย์ละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 213 คน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 243,798 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการเรียนตาดีกาประจำมัสยิด รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านศาสนา การศึกษาสามัญ และนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวต่อไป