วันนี้(14 พ.ค.65) เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลหลักหก​ กรมชลประทาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเก็บขยะที่มีผู้ลักลอบทิ้งลงคลอง ลอยมาติดประตูน้ำ กีดขวางประสิทธิภาพการระบายน้ำ ผลักดันน้ำจากคลองเปรมประชากร ลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และแม่น้ำเจ้าพระยารับมือฝนตกหนัก
นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นายชุมพล ลิ่มตระกลู ผช.ผอ.เขต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศบาลตำบลหลักหก รองประทานสภาเทศบาลฯ และกรมชลประทาน ลงพื้นที่เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดอนเมืองในช่วงที่มีฝนตก ผลักดันน้ำจากคลองเปรมประชากร ลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทางหนึ่ง พร้อมนี้ สำนักงานเขตดอนเมือง นำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เขตเก็บขยะบริเวณสถานีสูบน้ำเปรมใต้ ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบขยะจำนวนมากที่มีผู้ลักลอบทิ้งลงคลองแล้วลอยมาติดประตูน้ำ กีดขวางและลอดทอนประสิทธิภาพการระบายน้ำ
.

ทั้งนี้เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง หรือท่อระบายน้ำ เพื่อความสะอาดสวยงามของแม่น้ำลำคลอง ไม่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ