กราฟฟิตี้ (graffiti) โดยทั่วไปเราจะเห็นกันตามผนังกำแพงร้างสาธารณะ หรือผนังตึกที่เจ้าของอนุญาติให้ขีดเขียนและพ่นสีได้ แต่ครั้งนี้เราจะเห็นงานกราฟฟิตี้อยู่ในหอศิลป์

ร่วมสมัย

กราฟฟิตี้ ทลายกำแพงศิลป์


ยังพอมีเวลาให้คนรักงานศิลปะแนวกราฟฟิตี้แวะไปชม
งานขีดเขียนภาพหรือลักษณะพ่นสีตัวอักษรหนาบนผนังกำแพง ที่เรียกกันกราฟฟิตี้ (graffiti) โดยทั่วไปเราจะเห็นกันตามผนังกำแพงร้างสาธารณะ หรือผนังตึกที่เจ้าของอนุญาติให้ขีดเขียนและพ่นสีได้ แต่ครั้งนี้เราจะเห็นงานกราฟฟิตี้อยู่ในหอศิลป์ “อาภาภรณ์ กิจศิริ” พาไปชมนิทรรศการ “ทลายกำแพงศิลป์: Breakin’the Walls” จัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ที่ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มศิลปินร่วมสมัยแนวกราฟฟิตี้ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเกือบ 30 คน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่กว่า 480 ตร.เมตร ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยฯ
นอกจากนิทรรศการทลายกำแพงศิลป์แล้ว กลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ยังจัดกิจกรรมอบรมการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้ให้กับผู้ชื่นชอบ นับเป็นการเชื่อมโยงงานวิจิตรศิลป์และสตรีทอาร์ตให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ศิลปินรับเชิญ AYINO กล่าวว่า แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะหลักๆ เป็นการวาดภาพลงบนผืนผ้าใบและทำงานภาพพิมพ์ แต่ในนิทรรศการ “ทลายกำแพงศิลป์ : Breakin’the Walls” เป็นครั้งแรกที่วาดลงบนผนังปูน ขนาด 14 เมตร สูง 3 เมตร นับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมเคยสร้างขึ้นและด้วยความตั้งใจ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาที่มีต่องานจิตรกรรมฝาผนังของช่างศิลป์ในยุคโบราณ ทุ่มเทเพื่ออุทิศผลงานให้กับศาสนาหรือความเชื่อของตนเอง
“ในผลงานของผม ไม่ได้ตั้งเป็นเรื่องราวเฉพาะ แต่จะเน้นการรวบรวมเอาเรื่องราวประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจต่างๆ นำมาบอกเล่าไว้ในภาพเขียน ผมอยากให้รูปๆ หนึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนๆ หนึ่งที่สัมผัสได้ในทุกแง่มุม”

เดเอล ฮอร์แกน ศิลปินรับเชิญ BIGDEL บอกว่า เมื่อ 5 ปีก่อนที่จะสร้างหอศิลป์ฯ แห่งนี้ ผมและเพื่อนเคยมาสร้างงานกราฟฟิตี้บนรั้วสังกะสีที่ใช้ระหว่างก่อสร้างอาคาร และในครั้งนี้ก่อนที่หอศิลป์ฯ จะปิดปรับปรุงอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 พวกเราได้รับโอกาสให้มาจัดนิทรรศการ “ทลายกำแพงศิลป์: Breakin’the Walls”
‘เดเอล’ บอกว่าศิลปะกราฟฟิตี้เป็นการทำงานโดยอาศัยพื้นที่สาธารณะ มีกระบวนการทางความคิดและการฝึกฝนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน ทุกวันนี้ผู้คนเริ่มจะยอมรับและให้การสนับสนุนงานกราฟฟิตี้มากขึ้น ทั้งเล่างานกราฟฟิตี้ของตัวเอง ตั้งแต่วันแรกที่หยิบกระป๋องสีเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้จนถึงปัจจุบันเกือบ 18 ปี อาจกล่าวได้ว่าเทคนิคและโอกาสในการทำงาน สร้างรายได้ เกิดจากประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างจริงจัง พัฒนาตนเองและต่อยอดเป็นอาชีพได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ห้างร้าน ฯลฯ ติดต่อให้ช่วยสร้างสรรค์งานกราฟฟิตี้ในกิจกรรมต่างๆ แม้กระทั่งงานกราฟิกดีไซน์ที่ผมทำอยู่ สามารถนำกราฟฟิตี้มาใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้
“ส่วนโจทย์ทลายกำแพงศิลป์ คือการนำเอางานกราฟฟิตี้ซึ่งไม่ใช่งานศิลปะที่ถูกจัดวางอยู่ในหอศิลป์ทั่วไป เข้ามาสร้างสรรค์อยู่ในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินแห่งนี้ โดยส่วนตัวผมแล้วชอบใช้สีหวานๆ ในการทำงาน สื่อออกมาเป็นรูปขนมและไอศกรีมต่างๆ” เดเอล ศิลปินรับเชิญ BIGDEL กราฟฟิตี้ กล่าว
นิทรรศการ “ทลายกำแพงศิลป์ : Breakin’ the Walls” จัดแสดงถึงสิ้นเดือนนี้