แม้จะเผชิญปัญหารอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า 2 ปี แต่ประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่การเปิดประเทศ ผ่อนคลายมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ยกเลิก Test and Go และปรับลดวงเงินประกัน รวมถึงการเปิดการ เดินทางทางบก (จุดผ่านแดนถาวร)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า นับเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว และช่วยให้ตลาด นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2565 นี้กลับมามีบรรยากาศที่สดใสขึ้น ซึ่งการปรับเงื่อนไขครั้งนี้เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่องเที่ยว และที่สำคัญยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากในหลายประเทศได้กลับมาทาตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวและผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินเข้า ประเทศของชาวต่างชาติเช่น สิงคโปร์ ผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัตซีนสามารถเดินทางเข้า ประเทศโดยไม่ต้องกักตัว (Vaccinated Travel Lane - VTL) เป็นต้น

จากปัจจัยดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะค่อยๆ เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูกาลการเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวจากหลายชาติอาทิ ในช่วงไตรมาส 3 ของทุกปี (ประมาณเดือน ก.ค. และ ส.ค.) จะเป็น ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลาง อินเดีย ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ จีน และอาเซียน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนและเป็นช่วงปิดภาคเรียน

ขณะที่ไตรมาส 4 จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวจากภูมิภาค ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย สำหรับมุมมองต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยัง มีมุมมองที่ระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังมีหลายปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และการตัดสินใจเดินทางยังต่างประเทศของนักท่องเที่ยวได้อาทิ การดำเนินนโยบายการเดินทางต่างประเทศของประเทศต้นทาง เพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด เช่น นโยบายปลอดโควิด (Zero COVID Policy) ของจีน ซึ่งหากจีนยังไม่ปรับเปลี่ยนการใช้ นโยบายดังกล่าว ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนน่าจะยังไม่สามารถเดินทางมาไทยได้อย่างปกติในปีนี้ o เหตุการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ำ บาตรรัสเซียโดยหลายประเทศ ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงขึ้ นจาก สถานการณ์ปัจจุบันจนกระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ในช่วงไตรมาส สุดท้ายของปีนี้ ก็น่าจะเห็นการเพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทยโดยรวมที่มากขึ้ นจากปีก่อน ปัญหาราคาพลังงาน และเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย สำหรับ ทั้งปี2565 อาจอยู่ที่ราว 4 ล้านคน (หรือคิดเป็นรายได้การท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 2.4 แสนล้านบาท)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่รุนแรง มองว่า นักท่องเที่ยวจากภูมิภาค ยุโรปยังเป็ นตลาดที่สำคัญของการท่องเที่ยวไทยในปี นี้ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทางมา ท่องเที่ยวในไทยประมาณ 1.8 ล้านคน ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกน่าจะมีจ านวน 1.7 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ภูมิภาคคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 86% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 3 ทั้งหมดในปีนี้

จากรายงานดังกล่าว ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะปลุกเศรษฐกิจไทยให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง ที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ เข้ามาทำให้หัวคะมำอีกครั้ง ไม่ว่าจะจากปัจจัย การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันพยุง