กรมข้าว เปิดเวทีนำนักวิจัยเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาข้าว เชิญนักวิชาการร่วมถกและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ วันที่ 11 พ.ค. 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเข้าร่วมพิธี ทางออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11–12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้น รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นของศูนย์วิจัยข้าวในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ภูมิสารสนเทศการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาน้ำลึก จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี “ข้าวหอมพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ค่อนข้าง ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสายพันธุ์ CCS12009-KLG-18-1-1-3-1” จากศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง การบริหารงานการปลูกข้าวแม่นยำสูง (การปลูกข้าวแบบอัจฉริยะของนาแปลงใหญ่ ยกระดับชาวนาสู่ Smart Famer ต้นแบบ) จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นต้น รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ได้รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา และผลงานการดำเนินงานตามภารกิจ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าในงานวิจัยและพัฒนาข้าว และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยภาคบรรยาย 17 เรื่อง ภาคแผ่นภาพ 24 เรื่อง โดยมี คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมการข้าว มีกำหนดจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้จะขึ้นในระหว่างวันที่ 4–6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานทุกท่านจะได้รับชมนิทรรศการต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าว​ นิทรรศการงานวิชาการและงานวิจัยด้านข้าวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่างๆ ที่จะมาจัดแสดงให้ได้รับชม