เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 พ.ค.65 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ในการนี้เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ได้ปลูกต้นลำดวน ไว้เป็นที่ระลึก บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน