“พวกเราทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนักมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาชาญของพระองค์ท่าน ทำให้ทรงรื้อฟื้นผ้าไทย ซึ่งสูญหายไปกว่า 70 ปี กลับคืนมาสู่สังคมไทย ปฐมบทที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยการทรงร้องขอให้ชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอผ้าไว้ใช้เอง ได้ช่วยกันถักทอ อันมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยพระองค์ท่านทรงขอซื้อ เพื่อนำมาตัดฉลองพระองค์ จึงทำให้พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านทรงสวมใส่ผ้าไทยในทุกพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ อันทำให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมพระบารมี และภูมิปัญญาผ้าไทย ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่ม แต่เป็นศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่มีความวิจิตร งดงาม ซึ่งจากจำนวน 200 กว่าประเทศทั่วโลก มีเพียง 20 กว่าประเทศที่มีผ้าเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง และผ้าไทยของพวกเราเป็นผ้าที่สวยสดงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก” ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ระบุ (ไทยรัฐออนไลน์ : วันที่13 มี.ค. 2565 ttps://www.thairath.co.th/news/local/2340565) ทั้งยังกล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้นำ SOFT POWER เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและหลายเมืองในทวีปยุโรป เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักถึงบทบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย และมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผ้าไทย ภาพของฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นและผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับการตัดเย็บอย่างเรียบง่ายสง่างาม ถูกกาลเทศะปรากฏแก่สายตาชาวโลก จึงประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2508 ได้มีการอัญเชิญพระนามาภิไธยของพระองค์จารึกในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก และนิตยสารโว๊คปารีส ได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ลงบนหน้าแฟชั่นจำนวนหลายหน้า รวมทั้งนิตยสารชั้นนำในยโรปได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ลงบนปก ทั้งในฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้รับการลงมติจากดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกกว่า 2,000 คนในขณะนั้นให้ทรงเป็น 1 ใน10 สตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก พระราชอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังพัฒนาต่อยอดผ้าไทยอย่างครบวงจร ชุบชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมอาชีพทอผ้า และช่องทางในการจำหน่ายผ่านศูนย์ศิลปาชีพ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ