วันที่ 22 เม.ย.61 สยามรัฐรวบรวมภาพบรรยากาศ ขบวนรถบุปผชาติ และขบวนสาวรามัญ-หนุ่มลอยชาย ในประเพณี "สงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561" ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ