สะพัด สนช.จ้องล้มกระดานสรรหากสทช.19 เม.ย.นี้ อ้างผู้ได้รับการสรรหามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม-ขัดกฎหมาย กมธ.ตรวจสอบประวัติปิดปากเงียบ อ้างเป็นมารยาท

วันที่ 17 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวจากรัฐสภาเผยว่า ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)จะมีวาระการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่คณะกรรมการสรรหากสทช. ได้คัดเลือกผู้สมัครจากจำนวน 85 คน ให้เหลือ14 คน ใน 7 ด้าน เพื่อส่งให้สนช.พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 7คน โดย สนช.ได้ตั้งกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกสทช. ทั้ง 14 คน ที่มีพล.อ.อู๊ด เบื้องบน เป็นประธาน เพื่อส่งให้ที่ประชุมสนช.ประกอบการพิจารณา โดยแหล่งข่าวจากสนช.แจ้งว่า การประชุม สนช.ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ สนช.มีความเห็นแตกเป็น 2ฝ่ายคือ ฝ่ายที่เห็นว่า ควรล้มกระดานผู้สมัครกสทช.ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ได้รับการสรรหาบางคนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมาย จึงควรให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด ขณะที่สนช.อีกฝ่ายเห็นว่า ไม่ควรล้มกระดานทั้งหมด โดยให้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ให้ได้รับการสรรหาเป็นกสทช.ไปก่อน ส่วนใครที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ค่อยไปสรรหาใหม่ในภายหลัง ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะต้องรับฟังคำชี้แจงของ กมธ.ตรวจสอบประวัติฯที่จะส่งประวัติของผู้ได้รับการสรรหา 14 คน ให้สนช.พิจารณาในช่วงเช้าก่อนการประชุมสนช.ลับเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 19 เม.ย.

นายมณเฑียร บุญตัน กมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกสทช. กล่าวว่า ทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนจะมีผู้ได้รับการสรรหาคนใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เพราะเป็นเรื่องมารยาทของกมธ.ฯ