เหมาะสม ทั้งที่กว้างขวาง สะดวก กิจกรรมหลากหลาย ฮิตสุด “รำวง” รอบละเป็นพันคน และเวทีประกวดเทพี ขณะอุบัติเหตุ 5 วันในเมืองหลวง ทั้งยอดเจ็บและยอดตายลด เหลือแค่ 13 จากปีก่อน 17 ศพ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยหลังประชุมคณะผู้บริหารกทม. ถึงการจัดงานสงกรานต์ กทม. ปี 61 ระหว่างวันที่ 12–15 เม.ย.61 ว่า ปีนี้เป็นการจัดครั้งแรกที่สวนลุมพินีซึ่งมีการตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี จากการสำรวจความพึงพอใจผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่พอใจในระดับดี–ดีมาก เนื่องจากสถานที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก ครอบครัวและผู้คนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลาย จึงคิดว่าน่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆ โดย4 วันของการจัดงานสงกรานต์ที่สวนลุมพินีมีผู้ร่วมงาน 156,009 คน ประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย หรือผ้าลายดอก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยเฉพาะกิจกรรมรำวงเป็นที่ชื่นชอบมีการรำวงรอบละนับพันคน และประชาชนยังอยากให้จัดประกวดเทพีสงกรานต์ทุกปี

ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กทม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เม.ย. 61 โดยข้อมูลจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กทม.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีผู้บาดเจ็บ 1,651 คน และเสียชีวิต 13 ราย ซึ่งลดลงจากปี 60 ที่มีผู้บาดเจ็บ 2,273 คน เสียชีวิต 17 ราย