วันที่ 16 เม.ย.61 สยามรัฐรายงานบรรยากาศ สงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายมอญ และชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่งกายด้วยชุดมอญดั้งเดิม เพื่อร่วมทำบุญพร้อมทำพิธีสรงน้ำพระผ่านรางน้ำ ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2561 ที่วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน