ที่ทุ่งศรีเมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษา ค.ส.ช. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ผู้ตรวจการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก และนายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าแก้วมงคล ที่สวนสาธารณะริมลำน้ำเสียว ข้างวัดจำปานคร บ้านดงใหม่ ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเจ้าแก้วมงคลหรือเจ้าแก้วบรม ผู้ก่อตั้งเมืองท่งศรีภูมิหรืออำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน โดยเจ้าแก้วมงคลได้รวบรวมประชาชนประมาณ 3,000 ครัวเรือนมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อตั้งดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2256 ซึ่งบริเวณที่ก่อสร้างแห่งนี้นอกจากจะสร้างอนุสาวรีย์เจ้าแก้วมงคลแล้วยังจะมีการสร้างสวนสาธารณและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ตลอดจนอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต

กองทุนประกันวินาศภัย