วันที่ 15 เม.ย.61 สยามรัฐรายงานบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างะคึกคักประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองเข้ามาต่อเนื่องพร้อมกับอุปกรณ์เล่นน้ำ เข้ามาฉีดน้ำอย่างสนุกสนาน