ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ และ มร.ฮิซาโนริ มุราคามิ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) หรือ MOA กับ รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านดนตรีศึกษา พร้อมกับเปิดโอกาสแก่นักศึกษาได้ทดสอบความสามารถตามมาตรฐานของ YAMAHA MUSIC FOUNDATION ประเทศญี่ปุ่น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันดนตรียามาฮ่า ทั้งนี้กิจกรรมดีดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี โดยจะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมศกนี้ ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน