ยูนิเซฟ นำโดยโธมัส ดาวิน (ที่สามจากซ้าย) ผู้แทนองค์การ ประจำประเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก นำโดย นิโคลา ครอสตา (ที่สองจากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง ร่วมนำเสนอรายการวิจัยภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย: เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง” ซึ่งเสนอแนะ 12 แนวปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทในภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็กข้ามชาติในแคมป์ก่อสร้างทั่วประเทศไทย โดยมี อภิชาติ จูตระกูล (ที่สี่จากซ้าย) ประธานอำนวยการ บมจ. แสนสิริ และ วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (ที่หนึ่งจากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ในแคมป์ก่อสร้าง