วันที่ 15 เม.ย.61 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 เมษายน 2561 รวม 3 วัน มีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางรวมทั้งสิ้น 342,898 คน เฉลี่ยวันละ 114,300 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 132,412 คน ผู้โดยสารขาออก 210,486 คน โดยมีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด คือ 12 เมษายน 2561 จำนวน 121,202 คน ซึ่งไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี และในวันนี้ (15 เม.ย.2561) ช่วงเช้าสถานการณ์การเดินทางกลับสู่สภาวะปกติ เนื่องจากผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์หมดแล้ว คาดว่าเย็นนี้การเดินทางจะเริ่มกลับมาคึกคักจากการเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากขบวนรถที่เดินประจำในเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561 อีก 11 ขบวน ดังนี้

วันที่ 15 เมษายน 2561,ขบวนที่ 976 ศรีสะเกษ-กรุงเทพ ออกเวลา 16.30 น. , ขบวนที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกเวลา 19.30 น. , ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 19.45 น. และขบวนที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 20.40 น.

วันที่ 16 เมษายน 2561 ขบวนที่ 976 ศรีสะเกษ-กรุงเทพ ออกเวลา 16.30 น. , ขบวนที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกเวลา 19.30 น. , ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ออกเวลา 19.45 น. ขบวนที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 20.40 น.
และขบวนรถที่6 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 18.30 น. 07.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2561 ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 19.45 น. และขบวนที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 20.40 น.

อย่างไรก็ตามการรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับได้หมดโดยไม่มีตกค้าง หากผู้โดยสารท่านใดประสงค์เดินทางกลับกรุงเทพสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง