วันที่ 15 เม.ย.61 สยามรัฐรายงานบรรยากาศที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวันสงกรานต์วันที่ 3 วันสุดท้าย ต่างมีประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้พระ และก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้วัดเบญจมบพิตรฯได้มีการจำลองวิถีไทยภาคเหนือล้านนา ที่มีการจัดกิจกรรมคล้ายๆ กับวัดทั่วไปในภาคเหนือที่มีการบูชาพระรัตนตรัยด้วยธง หรือตุง