นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย หรือ ( ECOT) ในฐานะ ประธาน บริษัท สยามอิสเทิร์น อินดัสเตรียรปาร์ค จำกัด กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้คนไทยได้ตื่นตัวแต่งชุดไทย เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานต่างๆ ได้หันมาแต่งชุดไทยเล่นน้ำกันอย่างสุภาพ และคนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น

'แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือการเดินทางของแรงงานและประชาชนทั่วไปที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุด ขอให้รักษากฏจราจรและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ห่วงใยพี่น้องประชาชนและขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ' นายเอกสิทธิ์ ย้ำ