วันที่ 12 เม.ย.61 พระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลแถลงว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมาได้ลงนามในบันทึกข้อตก ลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับพระสังฆราชยอหันบอสโก ปัญญา กฤษเจริญและบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จา รย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ในการร่วมมือสร้างและพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่นักเรียนและประชาชน ผู้สนใจทั่วไป โดยสถาบันขงจื่อฯ ได้รับมอบหมายจาก สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban)ของรัฐบาลจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนภาษาจีนและศึกษาวัฒนธรรมจีน โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

พระพรหมมังคลาจารย์ กล่าวต่อว่า หลังจากลงนามได้มีการประชุมสรุปว่า ทางสถาบันขงจื่อฯจะสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัดห้องเรียนระบบออนไลน์ โดยจะร่วมกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าภายในเวลา 1 ปีการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน