วันที่ 11 เม.ย.61 สยามรัฐรวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมช้างเล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่ ปางช้างแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานมเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำกับช้างและเป็นการสร้างบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้

สำหรับงานสงกรานต์ช้างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด