นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดโครงการสร้างเชฟชุมชน ยกระดับอาหารท้องถิ่นของชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยอาหาร 10 เมนูท้องถิ่นที่พลาดไม่ได้ ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

โดย นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากจะมีจุดหมายเพื่อพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติ/ครอบครัวแล้ว กิจกรรมเรื่องกินเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นพฤติกรรมหลักที่พบเห็นกันในปัจจุบัน นอกจากนี้ การได้ลิ้มรสอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างความประทับใจในการเดินทางได้ไม่น้อย เนื่องจากมีโอกาสรับประทานอาหารที่หาไม่ได้ทั่วไป การต้องเดินทางไปยังที่นั้นๆ เพื่อรับประทานอาหารพื้นถิ่น จึงเป็นการสร้างกระแสดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ โดยใช้อาหารเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ซึ่งการจัดทำโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเชฟในชุมชน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบ 30 เมนูชุมชน ที่ เชฟชุมพล แจ้งไพร นำคณะเชฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาสร้างสรรค์สูตรอาหารขึ้นใหม่ ด้วยการนำวัตถุดิบของท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในแต่ละเมนู เพื่อเป็นเป็นเมนูประจำท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ จะอบรมให้กับเชฟจากทั้ง 30 ชุมชน เพื่อนำไปเป็นเมนูประจำถิ่น สามารถจำหน่ายและนำไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน เป็นการสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวจากการสัมผัส และมีส่วนร่วมกับประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะ แต่ละ ท้องถิ่นของไทย เพื่อให้คนไทยมองเห็นคุณค่าความเป็นไทย จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจ ภายใต้จุดขายเชิงคุณค่าของแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ-เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ ภาคอีสาน-อีสานแซบนัว ภาคกลาง-สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม ภาคตะวันออก-สีสันตะวันออก และภาคใต้-ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลา) เพื่อให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจจากการท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น