การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.จัดรถเวียนไหว้พระช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ไทยไหว้พระ 10 วัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ ของ ททท. ในการสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยว เพื่อให้สวัสดิการทางสังคม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น

ซึ่งใน เทศกาลสงกรานต์นี้ ถือเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ และถือวันเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกผัน ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงศาสนา และเป็นวันหยุดพักผ่อนที่พุทธศาสนิกชนสามารถออกเดินทางตระเวณไหว้พระทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ที่สนใจกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ไทยไหว้พระ 10 วัด สามารถเข้าร่วมได้ตามจุดที่ ขสมก.ได้ระบุไว้

โดย รถเมล์ เริ่มจากจุดแรก ป้ายหยุดรถประจำทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร-วัดสามพระยาวรวิหาร-วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร-วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร-วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร-วัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดรถเมล์เวียนตามเส้นทางระหว่างวันที่ 6-17เมษายน 2561เริ่มเวลา 08.00-16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1672