เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ที่บริเวณบ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมามอบใบอนุญาต ปลูกและจำหน่าย ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี รวมถึงให้ข้อแนะนำแนวทางการเพาะปลูกและการเชื่อมโยงพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน นายกิตติศักดิ์ ฤกษพุฒิ ประธาน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี กล่าวว่า หลังจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดีแล้ว ได้ทำเรื่องขอใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ตามใบอนุญาตเลขที่ มห 3/2565 (ป) จนได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาได้ จำนวน 1,000 ต้น โดยการปลูกในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์สนับสนุนสายพันธุ์กัญชา และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้ผลผลิตแล้วจะส่งมอบช่อและดอกกัญชา กองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป อย่างไรก็ตามนอกจากประโยชน์ในทางการแพทย์ของกัญชาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ และชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชกัญชาสำหรับผู้ที่สนใจ