สถานเอกอัครราชทูต 20 ประเทศ ทำคลิปอวยพร “วันสงกรานต์” คนไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์-ใช้มิติวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์นานาประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อวยพรพี่น้องชาวไทย เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งเทศกาลสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีสถานเอกอัครราชทูตฯ 20 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย โคลัมเบีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ แคนาดา เปรูออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ภูฏาน โมร็อคโค ยูเครน ฝรั่งเศส จีน กัมพูชา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์สวีเดน และชิลี จัดทำวีดิทัศน์อวยพรวันสงกรานต์พี่น้องชาวไทย ซึ่งต้องขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกประเทศ ที่สร้างสรรค์จัดทำวีดิทัศน์ส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญ และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ โดยจะได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยมิติวัฒนธรรมและทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเพณีสงกรานต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยดีตลอดมา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันปีใหม่และวันปีใหม่ไทย 2561 หรือวันสงกรานต์ เป็นต้น

20 สถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ทำคลิป "อวยพรวันสงกรานต์พี่น้องชาวไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561