การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ร่วมกับ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดงาน สงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ โดยมีกิจกรรม สำคัญคือ ร่วมสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมรับน้ำพระพุทธมหามงคลพิธีมหาสมัยสูตร หนึ่งเดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

4 เม.ย.61 นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ของการจัดงานทุกวัน พร้อมประทับตราลงบน โปสการ์ด ครบ 8 จุด รอบภูเขาทอง เพื่อรับหนังสือ “เป็นบุญจริงๆ นะ” รวมคำสอนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

นอกจากนั้นยังมี ตลาดย้อนยุค การแต่งกายด้วยชุดไทย และการสาธิตงานหัตถศิลป์ต่างๆ รวมถึงยังมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมหมุนเวียนทุกวัน อาทิ ฟ้อนขันดอก เซิ้งโปงลาง การแสดงชุดตารีบุหงา ชุดวิชนี ฟ้อนที(ฟ้อนร่ม) การแสดงไทพวน ตารีกีปัส หุ่นละครเล็กจับนางเวลา นาคาอวยชัย การแสดงชุดกลองเภรีก้องหล้า การแสดงชุดระบำสี่ภาค เพื่อสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

สำหรับงานวันที่ 15 เมษายน ในช่วงเวลา 18.00 น. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเชิญน้ำสรงถวาย พระเดชพระพรหมสิทธิ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชมหาวิหาร เพื่อนำไปสรงยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี นับเป็นโบราณราชประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้พิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แจกจ่ายให้ประชาชนนำไปพรมบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 170 ปี บทสวดมหาสมัยสูตรเป็นบทพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศถึงการประชุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ หากประชาชนได้นำน้ำมนต์ไปบูชาจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

นายนพดล กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในช่งงเทศกาลสงกรานต์นั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก ททท. มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสกับประเพณีสงกรานต์มากขึ้น นอกจากนั้นด้านความปลอดภัยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดการจัดงาน ส่วนสถานที่จอดรถนั้นก็มีจุดให้บริการเพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว