ชุมชนชวนเที่ยวปีที่ 3 ว้นเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ช่อง 9 MCOTHD วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช