วันนี้ (22 มี.ค.61) พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผู้บังคับการนครบาล 7 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน โดยมีดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร และคุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน รองอธิการ ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยทองสุข เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข กล่าวว่า วิทยาลัยทองสุข ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้กำกับ และข้าราชการตำรวจจาก 11 สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 จำนวน 200 กว่าคน โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษจากคณาจารย์ต่างชาติ Thongsook College International Program