อดีตผู้บริหารIFECมอบตัวต่อศาลอาญาต่อสู้คดี“ทุจริตซื้อที่ดินIFECที่ฉะเชิงเทรา ขณะที่“หมอวิชัย”ผู้ถือหุ้นใหญ่IFEC ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอให้เร่งรัด DSI เร่งทำคดีอดีตผู้บริหาร IFEC โกงเงินบริษัทกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นเหตุให้กิจการมีปัญหา หลังพบคดีซึ่งร้องเรียนมากว่าปียังนิ่งสนิท! เชื่อหากจัดการคนโกงเงินได้จะพบหนทางแก้ปัญหา IFEC

วันนี้ 19 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC พร้อมนายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ นายแชมป์ ศรีโชคชัย นางธริณี วรรทนธีรัช นายฉฏณ เปรมศรี และนายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม เข้ามอบตัวต่อศาลอาญาฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำการทุจริตต่อการซื้อขายที่ดินของ IFEC ในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังรับทราบข้อกล่าวหาศาลให้ประกันตัวจำเลยทั้งหมดด้วยการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันคนละ 300,000 บาท โดยนายสิทธิชัยใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินของตัวเองและมูลค่า 2 ล้านบาทเศษยื่นประกันตัว

นอกจากนั้น ศาลยังให้ประกันตัวนายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม และบริษัท ไลท์ คอร์ปอเรท จำกัด ในคดีอาญาที่ถูกIFECฟ้องร้องอีกคดีหนึ่งฐานโกงเจ้าหนี้ โดยกำหนดประกันตัววงเงินคนละ 200,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ศาลอาญาฉะเชิงเทราประทับรับฟ้องกรณีIFECกล่าวโทษนายสิทธิชัยและพวก ฐานกระทำการทุจริตการซื้อขายที่ดินของIFECในอำเภอบ้านโพธิ์ หลังศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพบมูลความผิด โดยพบว่านายสิทธิชัยและพวก ร่วมกันตัดต่อมติที่ประชุมIFECแล้วขายที่ดินให้กับบริษัท ไลท์ คอร์ปอเรท จำกัดก่อนที่บริษัท ไลท์ คอร์ปอเรท จำกัดจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยการขายบางส่วนไม่มีการจ่ายเงินจริง และพบบัญชีเงินฝาก สมุดเช็ค และตราสำคัญของบริษัท ไลท์ คอร์ปอเรท จำกัด ในห้องทำงานส่วนตัวของนายสิทธิชัย รวมทั้งรับฟ้องคดีที่IFECกล่าวหานายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม และบริษัท ไลท์ คอร์ปอเรท จำกัด ฐานโกงเจ้าหนี้(IFEC)หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า ร่วมกันเอาที่ดิน 6 แปลงที่ถูกฟ้องไปทำทีว่าขายฝากกับบริษัทพรรคพวก เพื่อยักย้ายถ่ายเทไม่ให้ถูกยึดที่ดินคืนเมื่อพ่ายแพ้คดีความ

ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เข้ายื่นหนังสือถึงพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้เร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ให้เร่งทำคดีการทุจริตภายในบริษัท IFEC ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนถือหุ้นโดยประชาชนจำนวนมาก ตามที่ฝ่ายบริหารของ IFEC ได้เคยร้องทุกข์กล่าวโทษกับอดีตผู้บริหารของบริษัทที่กระทำทุจริตไว้มานานกว่าปีแล้ว

นายแพทย์วิชัย เปิดเผยว่า ข้อเท็จจริงและหลักฐานกระทำทุจริตที่ IFEC เคยยื่นร้องทุกข์กับDSI ไว้แล้วประกอบด้วย 1.เรื่องทุจริตการจัดซื้ออาคารสูง 7 ชั้นเพื่อใช้ในกิจการของIFEC โดยพบหลักฐานว่ามีอดีตผู้บริหารรับเงินส่วนต่างราคา (เงินทอน) มูลค่ากว่า 20 ล้านบาทจากผู้ขายอาคาร 2.ความพยายามเข้าครอบงำ(ยึด)กิจการและปฏิบัติหน้าที่กรรมการในลักษณะทำให้บริษัทIFECเสียหายของอดีตกรรมการIFECคนหนึ่ง และ3.เรื่องทุจริตการซื้อขายโรงแรมดาราเทวีซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ที่เบื้องต้นพบหลักฐานว่ามีอดีตผู้บริหารของ IFEC รู้เห็นเป็นใจกับการโก่งราคาขายเกินจริง

“การออกมาเรียกร้องให้เร่งกระบวนการตรวจสอบครั้งนี้ เพราะเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโกงเงินIFECและโรงแรมดาราเทวีครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่า 500 ล้านบาท อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อเนื่องแก่ธุรกิจของIFECและโรงแรมดาราเทวี คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท และเป็นอีกต้นเหตุสำคัญที่ทำให้IFECประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน” นายแพทย์วิชัย กล่าว

ผู้ถือหุ้นใหญ่IFEC ยังกล่าวอีกว่า อดีตผู้บริหารบางส่วนที่พบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการโกงIFEC ซึ่งได้ร้องทุกข์ไว้กับDSIแล้วนั้น ล่าสุดเพิ่งถูกศาลอาญาจังหวัดฉะเชิงเทราประทับรับฟ้องคดี หลังพิเคราะห์จากพยานหลักฐานพบมูลความผิด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมถึงอดีตผู้บริหาร IFEC จะต้องเข้ามอบตัวต่อสู้คดีและขอประกันตัวต่อศาลในวันนี้ (19 มี.ค. 2561)

“สิ่งที่ผู้ถือหุ้นอย่างผมและเชื่อว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆต้องการรู้ คือใครบ้างที่โกงเงิน IFEC ใครบ้างที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทางการเงินใน IFEC และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะจัดการอย่างไรกับคนโกงเงิน IFEC โกงเงินโรงแรมดาราเทวี ที่เป็นบริษัทมหาชน”นายแพทย์วิชัย กล่าว