กรมวิชาการเกษตร โชว์ผลงานวิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 8 พันธุ์ สร้างรายได้และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร พื้นที่ปลูกล้านไร่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.3 ตัน/ปี เซฟเงินนำเข้าปาล์มต่างประเทศถึง 800 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนาพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้น

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมที่สำคัญจากแหล่งปลูกปาล์มน้ำมัน เช่น อัฟริกา และอเมริกาใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำแผนปรับปรุงพันธุ์และผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 4-5 ตัน/ไร่/ปี มีลักษณะต้นเตี้ย และเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลายมากกว่า 24 เปอร์เซ็นต์ หรืออัตราการสกัดโรงงานมากกว่า 21 เปอร์เซ็นต์ โดยให้มีการกระจายพันธุ์ปีละ 2.5-3 ล้านเมล็ดงอก คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 1 แสนไร่

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1-8 จำนวน 8 พันธุ์ และปัจจุบันมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ คือ ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 9 โดยตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร ได้กระจายพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพให้กับเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 32 ล้านเมล็ดงอก คิดเป็นต้นกล้า 24 ล้านต้น พื้นที่ปลูกจำนวน 1.1 ล้านไร่ คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด โดยเกษตรกรใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอราตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ตัน/ไร่/ปี เมื่อคิดตามพื้นที่ปลูกจำนวน 1.07 ล้านไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านตัน/ปี ทำให้ช่วยลดการนำเข้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากต่างประเทศรวมที่ผ่านมาจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท