นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ร่วมแสดงความยินดีครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ที่เข้ารับโล่สุดยอดบุคคลระดับบรมครู และผู้มีทักษะฝีมือเชิงช่าง อนุรักษ์และสืบสาน รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิม ในงานศิลปหัตถกรรมหลากหลายสาขาจากทั่วประเทศ ในงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ