นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีวิชาความรู้ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาหรือประกอบอาชีพ ถ้าต้องการเรียนเร็ว รู้ไว นำไปใช้ทำงานหารายได้ได้ทันทีต้องเรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม. ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง และผู้ไม่มีเวลาศึกษาต่อในเวลาปกติ สามารถมาสมัครเรียนได้ตามความถนัดและความต้องการ

ทั้งนี้ ครูผู้สอนและวิทยากรมีความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกทม. สามารถสมัครเรียนได้ทางระบบออนไลน์ที่ www.bmatraining.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม โทร.0-2247-9496-7